Kalkulator doprinosa za građevinsko zemljište

Nedostajuća infrastruktura na lokaciji

Izdradu servisa omogućio je projekat "Institucionalna podrška SKGO - druga faza" koju finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) a sprovodi SKGO